ภาพกิจกรรม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เพิ่มเพื่อน

New & Events .........

   Kasintorn Singing Contest
   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   ประมวลภาพพิธีไหว้ครู
   กิจกรรมการประชุมชั้นเรียนแผนกประถม
   การฝึกซ้อมป้องกันเหตุกรณีเด็กติดในรถ
   กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก
   กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กสิณธรร่วมใจ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองฯลฯ
   กิจกรรมเลือกตั้ง
   กิจกรรมวันภาษาไทย