โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้มีการฝึกซ้อมป้องกันเหตุ กรณีนักเรียนติดอยู่ในรถ
โดยมีการฝึกซ้อมให้นักเรียน กดแตร เปิดหน้าต่างรถ และประตูรถด้วยตนเอง