ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Intensive English Program (IEP) แผนกประถม
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560


เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ